တတိယအကြိမ်မြောက်အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်) ၏ တတိယအကြိမ်မြောက်အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၆.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်၇.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။