လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း

လျှပ်စစ်ဌာန၏(မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက်/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်များ)

  • ကျွမ်းကျင်သော၊ အရည်အသွေးမြင့်သော၊ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များ သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ လေ့ကျင့်ပေးရန်၊ ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ကာလတိုသင်တန်းများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်၊       အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းပိုမို ရရှိစေရန်။
  • ထူးချွန်ထက်မြက်၍ ဗဟုသုတနှင့်ပြည့်စုံသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ                   ဒေသလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများလေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးရန်
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြစ်သောကြောင့် ဒေသတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအနေဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း။
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
မြန်မာ M-101
အင်္ဂလိပ်စာ E-101
သင်္ချာ Ma-101
ဓါတုဗေဒ Ch-101
ရူပဗေဒ Ph-101
Electrical Principles ET-101
Electrical Installations ET-102
Engineering Drawing AT-103
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
အင်္ဂလိပ်စာ E-201
သင်္ချာ Ma-201
Electrical Drive & Machine ET-201
Electrical Automation &Control ET-202

 

လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း လက်တွေ့မှတ်တမ်း