အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း

အီလက်ထရောနစ်ဌာန၏( မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက်/အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ)

  • နိုင်ငံသားတိုင်း သက်မွေးပညာသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်
  • သင်တန်းသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန
  • သင်တန်းသားများအား Electronics ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာတွေ့လက်တွေ့များ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်စေရန်
  • သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အလုံလောက်အသုံးပြုနိုင်ရန်
  • ဆရာ/မ များ၏ အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်ပေးရန် အတွက်မွမ်းမံသင်တန်းများတက်ရောက်ခွင့် ရရှိရန်
  • သင်တန်းသားများအားအလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန် လုပ်ငန်းရှင် များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများတွင်လဲ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ခြင်း
  • စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိခြင်း
ပထမနှစ်သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
မြန်မာ M-101
အင်္ဂလိပ်စာ E-101
သင်္ချာ Ma-101
ရူပဗေဒ Ph-101
ဓါတုဗေဒ Ch-101
Engineering Drawing AT-101
Basic Electronics EcT-102
Basic Electricity Components and Circuit EcT-101
ဒုတိယနှစ်သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
အင်္ဂလိပ်စာ E-201
သင်္ချာ Ma-201
Applied Electronics EcT-201
Radio Communication EcT-202

EcT Practical Photos