ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုယ်ရေးအကျဉ်း

အမည်                          ဦးကြည်ဇော်ထွန်း

ပညာအရည်အချင်း        BE(PT)

ရာထူး                          ညွှန်ကြားရေးမှူး

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျောင်းများ

သရုပ်ပြ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိတ္ထီလာ)
လ/ထ ကထိက အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(အေးသာယာ)
လ/ထ ကထိက မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသသုတေသနဌာန(ပြင်ဦးလွင်)
လ/ထ ကထိက နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)
လ/ထ ကထိက အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)
ကထိက အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မိုးညှင်း)
လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)