မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း

မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏(မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက်/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ)

  • မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးရန်။
  • ဒေသတွင်း လူငယ် လူရွယ်များ မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာကို သင်ကြားခွင့် ရနိုင်ရန် ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန်။
  • ဒေသတွင်း စက်မှုနှင့် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာလုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
  • အရည်အချင်းရှိ၍ စည်းကမ်းကောင်းသော ကျွမ်းကျင်လူငယ်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်။
  • ဒေသတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အသုံးတည့်သော မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ ဖြစ်လာရန်။
  • ကျောင်းသားများအားလုံး ဒေသတွင်း၌ လုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်။
  • ဒေသတွင်း ပြင်ပကားဝပ်ရှော့များမှ အလုပ်အကိုင် ခေါ်ယူခြင်း။
  • တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကာဝပ်ရှော့၊ ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့များ တည်ထောင် ထားနိုင်ခြင်း။
  • ဒေသတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိထားခြင်း။
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
မြန်မာ M-101
အင်္ဂလိပ်စာ E-101
သင်္ချာ Ma-101
ဓါတုဗေဒ Ch-101
ရူပဗေဒ Ph-101
Engineering Drawing AT-101
Engineering Drawing AT-102
Auto Electricity & Chassis AT-103
စဉ် သင်ယူရမည့်ဘာသာရပ်များ Code
အင်္ဂလိပ်စာ E-201
သင်္ချာ Ma-201
Engineering Drawing AT-201
Petrol Engines & Diesel Engines AT-202
Auto Electricity & Chassis AT-203