အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း

အဆောက်အဦဌာန၏(မျှော်မှန်းချက်/ရည်မှန်းချက်/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ)

 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အညီသီအိုရီများကိုကောင်းမွန်စွာသင်ပေးရန်။
 • လက်တွေ့များကိုသေချာလေ့ကျင့်ပေးရန်။
 • လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးရန်။
 • စိတ်ဓါတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင်သင်ပြပေးရန်။
 • နိုင်ငံတော်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးရန်။
 • စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သား
 • ဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ
 • မြေတိုင်းအကူ
 • ပန်းရံ
 • သံချည်သံကွေးလုပ်သား
 • လက်သမား
စဉ် ဘာသာရပ် Code
မြန်မာ M-101
အင်္ဂလိပ်စာ E-101
သင်္ချာ Ma-101
ဓါတုဗေဒ Ch-101
ရူပဗေဒ Ph-101
Engineering Drawing CE-101
Building Materials and Construction CE-102
Surveying CE-103
စဉ် ဘာသာရပ် Code
အင်္ဂလိပ်စာ E-201
သင်္ချာ Ma-201
Engneering Drawing CE-201
Building Materials and Construction CE-202
Surveying CE-203

BT Practical Photos