ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဆက်သွယ်ရန်

  • align="center" အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဗန်းမော်)
  • align="center" ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့
  • align="center" Email : gthsbmo@dtve.org
  • align="center" ဖုန်း : ၀၉-၇၇၀၂၉၇၄၀၁