ကျောင်းသားခေါ်ယူခြင်း

အလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(၈ တန်း အင်္ဂလိပ်၊သင်္ချာ) ၂ဘာသာဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရမည်။